Oficiální fanshop FC Zbrojovka Brno

Zákazník:  nepřihlášen |  registrace
Košík je prázdný

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Společnost FC Zbrojovka Brno, a.s., se sídlem Srbská 47a, 612 00 Brno, IČ: 253 32 457 (dále jen "správce") o Vás zpracovává/bude zpracovávat osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jste správci poskytl či poskytnete, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.

Dále Vás tímto informujeme, že:

nejste povinen/povinna poskytnout správci jakékoliv údaje o své osobě; jste oprávněn/oprávněna odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv Vaše osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně;

svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat;

máte právo přístupu ke svým osobním údajům;

máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistíte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě máte dále právo požadovat, aby tyto osoby:

se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;

odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;

provedly opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;

zablokovaly nebo zlikvidovaly Vaše osobní údaje;

zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Poslední změna dokumentu: 13.09.2017, 13:09.

 kontakt: FANSHOP FC ZBROJOVKA BRNO a.s., Srbská 47a, Brno, 612 00   tel.: +420 541 233 583   email: fanshop@fczbrno.cz